Ad Herennium

I 1998 udgav jeg en dansk oversættelse af Rhetorica Ad Herennium. Den er nu udsolgt, og jeg lægger den derfor frem her. Oversættelsen er stadig beskyttet af copyright, men må gerne bruges efter CopyDans regler.

Quintilians Talerens Uddannelse

Her offentliggøres for første gang på dansk bog 1 af Quintilians værk om Talerens Uddannelse. Jeg arbejder på de næste bøger nu så der forhåbentlig med tiden kan foreligge en komplet oversættelse til dansk af Quintilians værk.

Siden jeg i 1998 udgav en oversættelse af Retorik til Herennius, har jeg overvejet at oversætte Quintilian. Oversættelsesarbejdet har fået en langsom begyndelse fordi det skal passes ind mellem arbejde, familiære forpligtelser og andre vigtige ting.

Men det blev sat op i fart da professor Jørn Lund opfordrede mig til at søge et ophold på San Cataldo, og da San Cataldos bestyrelse bevilgede mig både ophold og stipendium de første to uger af juni 2014 sammen med hvad der viste sig at være et særdeles inspirerende og sjovt San Cataldo-hold. Jeg takker både Jørn Lund og bestyrelsen for at have givet mig denne mulighed, og Nørresundby Gymnasium og HF's bestyrelsesformand Peter Norrild for at have givet mig studieorlov uden løn i den travle forårstid på skolen.

Her skal der til sidst lyde en særlig tak til Susanne som havde lyst til at være ledsager til en person der i timevis kan fordybe sig og forsvinde i 2000 år gamle sproglige og kulturhistoriske problemer.


Søren Hindsholm

Nørresundby d. 27. august 2015.

Man må gerne bruge og citere oversættelsen med kildeangivelse til forsknings- og undervisningsformål hvis man følger reglerne i Copydan-aftalen, men man må ikke bruge den kommercielt.
20150828. Mail til Søren Hindsholm