Ad Herennium

I 1998 udgav jeg en dansk oversættelse af Rhetorica Ad Herennium. Den er nu udsolgt, og jeg lægger den derfor frem her. Oversættelsen er stadig beskyttet af copyright, men må gerne bruges efter CopyDans regler.

Quintilians Talerens Uddannelse

Her offentliggøres for første gang på dansk bog 1-2.13 af Quintilians værk om Talerens Uddannelse. Det er den del hvor Quintilian skriver om opdragelse, skole og uddannelse. Den suppleres med et manuskript fra et foredrag jeg holdt på Aarhus Universitet i marts 2017; her kan man finde nogle synspunkter. Jeg arbejder på de næste bøger nu så der forhåbentlig med tiden kan foreligge en komplet oversættelse til dansk af Quintilians værk.

Siden jeg i 1998 udgav en oversættelse af Retorik til Herennius, har jeg overvejet at oversætte Quintilian. Oversættelsesarbejdet har fået en langsom begyndelse fordi det skal passes ind mellem arbejde, familiære forpligtelser og andre vigtige ting.

Men det blev sat op i fart da professor Jørn Lund opfordrede mig til at søge et ophold på San Cataldo, og da San Cataldos bestyrelse bevilgede mig både ophold og stipendium de første to uger af juni 2014 sammen med hvad der viste sig at være et særdeles inspirerende og sjovt San Cataldo-hold. Jeg takker både Jørn Lund og bestyrelsen for at have givet mig denne mulighed, og Nørresundby Gymnasium og HF's bestyrelsesformand Peter Norrild for at have givet mig studieorlov uden løn i den travle forårstid på skolen.

En ny godt arbejdsperiode fik jeg i april 2016 på det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgård. Det skal der også lyde en tak for hér.

Endvidere vil jeg gerne takke dem der har hjulpet mig med forslag til rettelser og forbedringer, bl.a. lektor Hans Gregersen og rector emeritissimus Henning Galmar.Søren Hindsholm

Nørresundby d. 11. april 2017.

Man må gerne bruge og citere oversættelsen med kildeangivelse til forsknings- og undervisningsformål hvis man følger reglerne i Copydan-aftalen, men man må ikke bruge den kommercielt.
20170411. Mail til Søren Hindsholm